CIRCULARITEIT LOONT

Belastingvoordeel bij aanschaf circulair tapijt Donkersloot met Niaga®-technologie

Bussum, 10 februari 2021 - De circulaire tapijtproducten BT40, Raw en Denim van Donkersloot komen vanaf 2021 in aanmerking voor investeringsaftrek middels de MIA\Vamil-regeling. Om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk te maken, stellen de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën deze fiscale regeling beschikbaar.

Donkersloot ontwikkelde in 2016 het eerste circulaire projecttapijt in samenwerking met Niaga. Door middel van de Niaga® click-unclick technologie kunnen de tapijtlagen bij einde-leven weer van elkaar gescheiden worden om de grondstoffen terug te kunnen winnen. De circulaire serie van Donkersloot voldoet dit jaar aan productcode A6342 van de Milieulijst, die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks samenstelt1.

Met de MIA (milieu-investeringsaftrek) kunnen ondernemers 27% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investering af te schrijven op een willekeurig moment. Door sneller afschrijven, vermindert de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel aan de eindgebruikers van de circulaire Donkersloot-producten. Zo hoopt de Nederlandse overheid de transitie naar een duurzame circulaire economie te stimuleren.

Het bereiken van circulariteit gaat veel verder dan alleen het ontwikkelen van circulaire producten met eco-design, hoewel het daar wel begint. Voor circulariteit moeten producten bij einde-leven ook weer terugkomen om de grondstoffen hoogwaardig terug te kunnen winnen. "Met de inname van deze producten wordt de ontwikkeling van infrastructuur en retourlogistiek ondersteund," licht Siu Lie Tan, sustainability director bij Donkersloot, toe. "Onze klanten worden door de combinatie van MIA en Vamil direct beloond voor hun verantwoorde aanschaf. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij een circulaire realiteit."

 

"Niaga® streeft ernaar om alledaagse producten zo te herontwerpen dat afval tot het verleden gaat behoren. Zo behouden we kostbare materialen voor toekomstige generaties," zegt Sascha Bloemhoff, marketing directeur bij Covestro-Niaga. "Donkersloot is wat dat betreft onze gedroomde partner. Samen werken we aan producten van gezonde en oneindige materialen die bijdragen aan een circulaire economie. Een plek op de Milieulijst voor het tapijt betekent erkenning en versnelling voor ons gezamenlijke streven."

De MIA- en Vamil-regeling vallen onder de verantwoordelijkheid van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Financiën. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil en RVO ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen en technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst.

1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Milieulijst 2021, p. 151
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/miavamil
De website van de Belastingdienst geeft meer fiscale informatie over de regelingen.