Duurzaamheid en circulaire economie

Vanaf de oprichting is duurzaamheid naast design een belangrijke pijler waar Donkersloot op rust. Wij geloven in de circulaire economie. Dat is geen toekomstdroom, maar de nieuwe werkelijkheid. Waarin we de cirkel rondmaken, grondstoffen behouden en producten hergebruiken. Hierbij draait het om waardecreatie en behoud van waarde.

Donkersloot nam het voortouw met de volledig circulaire BT40, vervaardigd met de Niaga®-technologie. We blijven verder kijken naar welke materialen en technologieën een nóg hogere opbrengst opleveren voor mens en milieu. We dagen onze ketenpartners uit mee te innoveren en hun expertise aan te wenden om nieuwe oplossingen te vinden zodat onze tapijten beter hergebruikt en bovendien makkelijker uit elkaar gehaald kunnen worden. Dit alles om de verwerkte grondstoffen zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Naast productontwikkeling vergt dit nieuwe manieren van samenwerking in de hele keten - van toeleveranciers tot projectinrichters en stoffeerders.

We zitten volop in de transitie naar de circulaire economie en terwijl we de toeleveringsketen downstream en de retourketen upstream steeds meer stimuleren circulair te worden, brengen we bio-afbreekbare tapijten. Duurzame producten, gemaakt met natuurlijke grondstoffen, die in de huidige lineaire ketens een lagere voetafdruk achterlaten.